page_banner

Habarlar

LOWCELL Polipropilen köpükli tagta

LOWCELL Polipropilen köpükli tagta kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak işlenip düzüldi.

Asyl ekstruziýa köpük tehnologiýasy bilen pes giňeldilen polipropilen köpük sahypasy. Uglerod dioksidi köpügi üçin zyýansyz, sanitariýada daşky gurşawa zyýanly material. Inert gazy bolan kömürturşy gazy (CO2) Lowcelliň köpügi üçin ulanylmaýar, ne ýanýan gaz, florokarbon ýa-da himiki çözgüt görnüşi partlaýjy serişdesi ulanylmaýar. Mundan başga-da, köpük bolmazdan gaýtadan işlemek mümkin. 100% diýen ýaly polipropileniň biri-birine bagly köpügi.

LOWCELL içindäki howa köpürjikleriniň kömegi bilen iň amatly ýylylyk izolýasiýa we şok siňdiriji häsiýetler bilen enjamlaşdyrylandyr.

Wannanyň örtükleri, kondensatyň öňüni alýan material, şok siňdiriji material.

Polipropilen köpükli tagtanyň gysgaça tanyşdyrylyşy

Polipropilen (PP) köpükli tagta diýlip hem bilinýän PP köpükli tagta, kömürturşy gazy bilen polipropilenden (PP) ýasalýar. Dykyzlygy 0,10-0,70 g / sm3, galyňlygy 1 mm-20 mm. Ajaýyp ýylylyk durnuklylygy (iň ýokary ulanylyş temperaturasy 120%) we ýokary temperatura, amatly we tekiz üstündäki önümleriň ölçegli durnuklylygy, ajaýyp mikrotolkun uýgunlaşmagy, zaýalanmagy we ajaýyp işleýşi bar.

Polipropilen köpükli tagtanyň aýratynlyklary

Ajaýyp ýylylyga garşylyk. Köpükli PS adatça 80 at ulanylýar, köpüklenen PE diňe 70-80 with çydap bilýär, köpüklenen PP 120 with çydap bilýär. Onuň gysyş güýji gaty PUR we köpükli PS-den pes, ýöne ýumşak PUR-dan has ýokary. Ajaýyp ýylylyk izolýasiýasy, oňat çydamlylyk we ýokary täsirli energiýa siňdirişi.

Polipropilen köpükli tagta üçin Ipsum Dolor

Köpükli polipropileniň ulanylyşy gaty giňdir. Kiçijikden uly gämä çenli ulanyldy. Köpükli polipropilen enjamlar öndürmekde, kanselýariýalarda, gaplamakda, awtoulagda, ýokary tizlikli demirýolda, howa giňişliginde, gurluşykda, saglygy goramakda we ajaýyp ýylylyk garşylygy, arassaçylyk, ýylylyk izolýasiýasy we daşky gurşawyň gowy täsiri bilen möhüm rol oýnap biler.


Iş wagty: 30-2021-nji sentýabr