page_banner

önümleri

  • LOWCELL Protective backing board of liquid crystal glass

    LOWCELL Suwuk kristal aýnanyň gorag tagtasy

    “Lowcell” ýapyk öýjük we garaşsyz köpürjikli gurluşy bolan, biri-birine bagly bolmadyk üznüksiz ekstrudirlenen köpükli polipropilen tagta. Köpüklenme derejesi 3 esse, dykyzlygy 0,35-0.45g / sm3, galyňlygy spesifikasiýasy bolsa ýüz tutma ýagdaýyna görä 3mm 、 5mm we 10mm üýtgeýär. Suwuk kristal aýna ýarym taýýar önümleriň we taýýar önümleriň ýokary islegli gaplaýyş paletleri üçin köp gatlakly birleşdirilen bufer materialynyň esasy materialy we ýerüsti gorag tagtasy hökmünde ulanylyp bilner.

  • LOWCELL polypropylene(PP) foam sheet partition materials

    LOWCELL polipropilen (PP) köpük sahypasynyň bölek materiallary

    LOWCELL polipropilen (PP) köpük listi uglerod dioksididirCO2SCF ýapyk öýjükli köpük ekstruziýasy bilen biri-birine bagly däl. Bu has köp maksatly materialdyr. Köpük listi has ýeňil, has güýçli, doly gaýtadan işlenip bilinýän, tekiz ýer we pes VOC.Esasan polipropilen (PP) köpük listini (3 gezek giňeldilen) içki material hökmünde gaplaň. Önümiň hatary, ulanyş gurşawyna görä umumy, antistatiki we geçiriji derejeli önümleri ulanmak arkaly has uly peýdalary hödürleýär. Islegleriňize görä edip bileris Bölüm materiallarynyň islendik görnüşini özleşdiriň. Reňkler hem düzülip bilner.